POLITIKA KVALITY

Špičková kvalita výrobků a služeb je naší prioritou.

Poltrade > Politika kvality

KVALITA NAŠICH DODAVATELŮ

Zaměříme se na trvalé zlepšování spolupráce s našimi dodavateli, kteří musí splňovat požadavky našich zákazníků na kvalitu námi poskytovaných služeb. V nakupování a skladování zavádíme taková kritéria, abychom dosáhli požadované záruky a podmínky pro zlepšování kvality poskytovaných služeb.

KVALITA SLUŽEB

Každý pracovník společnosti má kvalitu práce a kvalitu služby jako prioritu. Realizujeme potřebné metody a nástroje pro řízení kvality dodávek ve shodě s požadavky norem řady ISO 9001. Tyto postupy jsou prostředkem k poskytování záruk našim zákazníkům a jejich vhodnost a účinnost budeme neustále zlepšovat.

SPOKOJENOST SPOLUPRACOVNÍKŮ

Nejcennějším majetkem společnosti jsou znalosti pracovníků. Vytváříme podmínky k jejich neustálému zdokonalování a zvyšování kvalifikace. Uplatňujeme systém osobní motivace na podnikatelské úspěšnosti. Uplatňujeme otevřenou vnitřní komunikaci o procesech, které ovlivňují spokojenost zákazníků a spolupracovníků, přičemž maximálně využíváme metody týmové spolupráce a uplatňování nejmodernějších informačních technologií. Pozornost věnujeme rovněž zlepšování pracovních podmínek s ohledem na minimalizaci rizik pro naše zaměstnance a uplatňování principů ochrany životního prostředí.

SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKŮ

Každý pracovník společnosti má osobní odpovědnost za udržování a zvyšování důvěry zákazníků v naše schopnosti a dovednosti. Vždy má na mysli přání a zájmy zákazníka, zvažuje i nevyslovené potřeby. Proces řízení našich dodávek musí vždy vyhovovat požadavkům zákazníka a musí být průběžně a efektivně zlepšován. Při své práci vždy zvažujeme nová řešení a jejich přínos zákazníkovi.

Požadované služby a výrobky odpovídají zákonným požadavkům uplatněným v místě realizace služby.

Ve firmě jsou uplatněny následující zásady managementu kvality:

  • Zaměření na zákazníka
  • Vedení
  • Angažovanost, zapojení personálu
  • Procesní přístup
  • Neustálé zlepšování
  • Rozhodování podle faktů a skutečných údajů
  • Řízení interních a externích vztahů

Uvědomujeme si, že úspěšnost a konkurenceschopnost námi poskytovaných služeb je spojena s kvalitou, kterou uspokojíme potřeby a očekávání našich zákazníků. Proto v návaznosti na podnikatelský záměr je cílem našeho snažení realizace vhodného, úplného a účinného systému kvality podle modelu norem řady ISO 9001 a jeho další zlepšování.

Orientujeme se na řízení procesů, ve kterých vytváříme záruky spokojenosti zákazníků a našich spolupracovníků. Chceme, aby nám integrace systému kvality do řízení společnosti přinesla dlouhodobou prosperitu. K dosažení těchto záměrů je stanovena a vyhlášena tato Politika kvality.

Dokument ISO cz verze je možné stáhnout jako PDF:   ISO 9001 cz verze

 

 

Dokument ISO 9001 en verze je možné stáhnout jako  PDF   ISO 9001 en verze