Sintrové díly

Výrobky práškové metalurgie dle požadavků zákazníků

Poltrade > Sortiment > Sintrové díly

Technologie práškové metalurgie

 • Spočívá ve výrobě velmi přesných dílů velkých sérií ekonomicky úspornou metodou
 • Kovové prášky se lisují ve formách do požadovaného finálního tvaru


MÁME VLASTNÍ VSTŘIKOVACÍ LISY A UMÍME SINTROVÝ DÍL ZASTŘÍKNOUT DO PLASTU – např. páka na polohování volantu v osobních automobilech.

Výhody práškové metalurgie:

 • obrovské finanční úspory
 • možnost vytvářet komplikované tvary, které obráběním nelze dosáhnout
 • možnost vyrábět magnetické díly
 • ve většině případů není potřeba žádných dodatečných operací – díl je vyroben na hotovo
 • rozměrová přesnost získaná díky preciznímu nářadí na lisování a kalibrování
 • úplné využití vstupního materiálu (bez odpadů)
 • vysoká efektivita při výrobě velkých sérií

Použití sintrových dílů:

 • automobilní průmysl (podle značky vozu se v každém automobilu nachází 10-20 kg sintrových dílů)
 • zámky
 • samomazná ložiska
 • průmyslové aplikace
 • klimatizační jednotky
 • ruční elektronářadí

Technologický proces

První operace – míchání lisovací směsi tak aby bylo dosaženo požadovaných chemicko-fyzikálních vlastností konečného výrobku

Druhá operace – lisování – vylisovaný prášek má geometrický tvar konečného výrobku

Třetí operace – spékání – probíhá v peci v ochranné atmosféře v max. teplotě 1140 °C

Konečná operace – závisí na použití výrobku:

 • parní oxidace
 • kalibrace
 • konzervace
 • honování
 • mechanické obrábění
 • sycení antikorozními přípravky
 • vrtání bočních otvorů
 • zhotovení závitů

 

Rozměrové tolerance pro spékané materiály na bázi železa:

 • rozměry kolmé na směr lisování IT9 po kalibraci IT8
 • rovinnost < 0,0015 x D (D největší rozměr dílu)
 • kruhovitost IT8-10/2 , po kalibraci o třídu výš
 • třída ozubených kol DIN 10 po kalibraci DIN 9
 • kolmost < 0,002 x D (po kalibraci 0,001 x D)
 • házení – na povrchu kolmém na směr lisování < 0,012 d/h (d – vnitřní průměr, h – výška)

 

Rozměrové tolerance pro spékané materiály na bázi mědi:

Tolerance jsou v zásadě shodné s tolerancemi materiálů na bázi železa

 • IT 7 – pro vnitřní průměry
 • IT 13 - na výšku
 • IT 11 - na průměr koule