Prášková metalurgie - Sintrové díly

Výhody práškové metalurgie:

 • možnost vytvářet komplikované tvary (ozubená kola, křivky, části tlumičů atd.)
 • možnost vyrábět samomazná kluzná ložiska
 • rozměrová přesnost získaná díky preciznímu nářadí na lisování a kalibrování
 • úplné využití vstupního materiálu (bez odpadů)
 • vysoká efektivita při výrobě velkých sériíTechnologický proces

 • První operace – míchání lisovací směsi tak aby bylo dosaženo požadovaných chemicko-fyzikálních vlastností konečného výrobku
 • Druhá operace – lisování – vylisovaný prášek má geometrický tvar konečného výrobku
 • Třetí operace – spékání – probíhá v peci v ochranné atmosféře v max. teplotě 1140 stup.C

Konečná operace – závisí na použití výrobku:

 • parní oxidace
 • kalibrace
 • konzervace
 • sycení
 • honování
 • mechanické obrábění
 • sycení antikorozními přípravky

Úloha pórů ve spékaných materiálech

Pórovatost má vliv na chování spékaných částí během některých operací, vykonávaných po spékání:
 • operace tepelně chemická – penetrace aktivních plynů do nitra kanálků znamená, že je opracována mnohem hlubší vrstva materiálu proti materiálům odlévaným o stejném chemickém složení
 • galvanické pokrytí spékaných materiálů vyžaduje odmaštění povrchu a utěsnění povrchových pórů (např. vodním sklem)
Pórovatost zmenšuje pevnost v tahu.

Úloha pórů ve spékaných materiálech

MateriálHustota g/cm3Tvrdost HRBHRAHRCHV 0,1
Fe po parní oxidaci6,2/6,870/55.........
Fe - 0,8 C6,6/7,1...55/6828/35600/600
Fe - 2Cu - 0,8C7,0...7037650
Fe-1,75Ni-1,5Cu-0,5Mo6,8...6,8...700

Rozměrové tolerance pro spékané materiály na bázi železa:

 • rozměry kolmé na směr lisování IT9 po kalibraci IT8
 • rovinnost < 0,0015 x D ( D největší rozměr dílu)
 • kruhovitost IT8-10/2 , po kalibraci o třídu výš
 • třída ozubených kol DIN 10 po kalibraci DIN 9
 • kolmost < 0,002 x D ( po kalibraci 0,001 x D )
 • házení – na povrchu kolmém na směr lisování < 0,012 d/h (d – vnitřní průměr, h – výška)

Rozměrové tolerance pro spékané materiály na bázi mědi:

Tolerance jsou v zásadě shodné s tolerancemi materiálů na bázi železa
 • IT 7 – pro vnitřní průměry
 • IT 13 - na výšku
 • IT 11 - na průměr koule